* Velden met een sterretje moeten ingevuld worden

   

  Positieve Gezondheid

  Positieve Gezondheid

  De afgelopen weken hebben een aantal van onze collega’s een cursus gevolgd over het concept Positieve Gezondheid. Bij Positieve Gezondheid kijken we niet alleen naar de klacht van iemand, maar met een andere, bredere blik. Positieve Gezondheid past erg goed binnen de huidige fysiotherapie. Het bevat namelijk een veelomvattende benadering die cliënten helpt om niet alleen lichamelijk maar ook op emotionele en sociale vlakken te herstellen. Deze factoren kunnen herstel belemmeren, verstoren of zorgen voor terugkerende klachten. Door aandacht te besteden aan het psychische aspect wordt er gezorgd voor een duurzaam herstel met als resultaat een toename van kwaliteit van leven.

   

  Positieve gezondheid van Machteld Huber is een model van 2009 dat kan worden gebruikt om gezondheid vanuit een ander perspectief te bekijken. Het heeft een holistische benadering van welzijn en gezondheid, die verder kijkt dan alleen de afwezigheid van een ziekte. Positieve gezondheid focust op veerkracht, eigen regie en de algehele kwaliteit van leven. 

   

  Dimensies

   

  Positieve gezondheid gaat uit van zes dimensies die gezamenlijk de gezondheid van een persoon vormen. 

   

  1.  Lichaamsfuncties 🡪 hoe goed het lichaam functioneert. 
  2.  Mentaal welbevinden 🡪 de emotionele en psychologische gezondheid.
  3.  Zingeving 🡪 het gevoel van betekenis en doel in het leven. 
  4.  Kwaliteit van leven 🡪 de mate waarin iemand tevreden is met zijn of haar leven. 
  5.  Meedoen 🡪 sociale netwerk en deelname aan de maatschappij. 
  6.  Dagelijks functioneren 🡪 het vermogen om dagelijkse activiteiten uit de voeren. 

   

  Al deze dimensies worden in kaart gebracht met een vragenlijst en zo wordt het spinnenweb ingevuld.  Door middel van dit spinnenweb kan de therapeut samen met de cliënt kijken welke dimensies aandacht nodig hebben. Voorbeelden van vragen die gesteld worden zijn:

  “Wat is voor jou heel belangrijk?” 

  “Wat motiveert jou?” . 

  Naar aanleiding hiervan worden de behandeldoelen samen met de cliënt opgesteld. 

   

  Wij kijken ernaar uit om zorg te bieden waarbij wij de cliënt nog meer centraal gaan zetten in zijn of haar herstel. In het najaar gaan nog meer collega’s de cursus volgen en wordt Positieve Gezondheid steeds meer toegepast in onze praktijk. 

  Wilt u meer weten over positieve gezondheid, of wilt u graag het spinnenweb invullen? Informeer hiernaar bij uw therapeut of neem contact op voor het maken van een afspraak.