* Velden met een sterretje moeten ingevuld worden

   

  Kwaliteit

  FysOptima

  Om goede kwaliteit te kunnen leveren is FysioMobilae aangesloten bij Fys’Optima. Fys’Optima is een landelijke organisatie van meer dan 250 fysiotherapiepraktijken die met elkaar samenwerken aan optimale fysiotherapeutische zorg.

  Kernwaarden zijn:

   

  • Samenwerken en delen;
   Door samenwerken en delen zijn Fys’Optima-partners in staat de klanten van hun praktijken een hogere kwaliteit te bieden. Door producten en diensten met elkaar te delen, ontstaat potentie en kracht.
  • Overtreffen van klantverwachting;
   Met de 3 B’s (boeien, binden en beleven) werken Fys’Optima-partners continu aan het overtreffen van de klantverwachting.
  • Professioneel georganiseerd zijn;
   Fys’Optima-partners zijn goed gestructureerd en georganiseerd en gebruiken een eigen interne kwaliteitsmanagementsysteem. Ze zijn HKZ gecertificeerd.

   

  Klik voor meer informatie over wat Fys’Optima doet hier 

  Praktisch Kwaliteitsmanagement Systeem

  Fysiomobilae voldoet aan de voorwaarden van het Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem. Het Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem is een kwaliteitsmanagementsysteem waarbij de praktijk de processen zodanig heeft ingericht dat zij voldoet aan de geldende wet-en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen. Eenmaal per twee jaar ondergaat de praktijk een audit door een onafhankelijk auditbureau waarbij er getoetst wordt of de praktijk inderdaad voldoet en handelt conform de geldende wet-en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen. 


  Kijk voor meer informatie over het Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem hier

  Pluspraktijk

  FysioMobilae is Plus praktijk bij Zilveren Kruis Achmea. Dit betekent dat we daarmee voldoen aan de hoogste eisen die Achmea stelt op het gebied van kwaliteit, service en transparantie.

   

  Meer informatie over de betekenis van een Pluspraktijk vindt u hier 

  Keurmerk Fysiotherapie

  Alle therapeuten van FysioMobilae zijn aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie. Het Keurmerk Fysiotherapie is een erkend register in de Fysiotherapie dat staat voor kwaliteit, transparantie en een hoge patiënttevredenheid.

   

  Om in dit register te kunnen staan moeten onze therapeuten voldoende gediplomeerd zijn en zich voortdurend laten bijscholen. Daarnaast nemen zij frequent deel aan intervisiebijeenkomsten met therapeuten van andere praktijken om zo te blijven reflecteren op het eigen handelen en te groeien in kennis.

   

  Algemene informatie over het Keurmerk vindt u hier.

   

  Onze psychosomatisch oefentherapeute is aangesloten bij VVOCM: de beroepsvereniging voor oefentherapie en mensendieck. Meer informatie vindt u hier.

  Landelijke Dataverzameling Keurmerk (LDK) & Landelijke Dataverzameling Fysiotherapie (LDF)

  Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de Keurmerk fysiotherapeut ook zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie wordt verkregen door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze (geheel anonieme) data komt uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens.

   

  Wilt u meer informatie hierover dan kunt dat vinden in dit document en in dit document

  Patiëntervaringen

  Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang! De afgelopen 12 maanden zijn we als zeer goed beoordeeld door onze patiënten, zoals te zien in onderstaand schema.