* Velden met een sterretje moeten ingevuld worden

   

  Huisreglement en Algemene voorwaarden

  Huisreglement

  • Het is binnen de praktijk verboden om te roken.
  • De oefenruimte graag alleen met schone sportschoenen betreden. Het dragen van gemakkelijke kleding is gewenst. 
  • Geen waardevolle spullen onbeheerd achterlaten. 
  • Graag een handdoek meebrengen vanwege de hygiëne, zowel in de behandelkamer als in de oefenzaal.
  • Computers worden uitsluitend door de Fysiotherapeut bediend. 

  Algemene voorwaarden

  • Bij verhindering van een afspraak dient men zich minimaal 24 uur van te voren af te melden. Afspraken die niet tijdig zijn geannuleerd zullen wij in rekening brengen. 
  • Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie door te nemen. Mocht u onvoldoende verzekerd zijn voor fysiotherapie, dan ontvangt u een particuliere rekening. Raadpleeg hiervoor onze tarievenlijst. 
  • Fysiotherapiepraktijk FysioMobilae is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
  • Klachtenregeling: is er iets waar u niet tevreden over bent? Bespreek het allereerst met uw therapeut of met het management van Fysiomobilae. Neem daarvoor contact op met Fysiomobilae of maak gebruik van het ‘meldformulier klachten’ welke te raadplegen is op onze website. 
  • Privacy: de medewerkers hebben allen geheimhoudingsplicht. Dit betekent onder andere dat voor het overleggen van vertrouwelijke informatie aan derden toestemming nodig is van u als cliënt. Raadpleeg de privacy statement op onze website voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoons- en vertrouwelijke gegevens.
  • Patiëntervaringsonderzoek: om de kwaliteit van onze zorg hoog te houden is uw patiëntervaring van essentieel belang. Graag sturen we u daarom na afronding van het behandeltraject een anonieme online enquête. Wilt u dit niet, geef dit dan aan bij uw therapeut. 
  • Indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.
  • Behandelovereenkomst: tijdens de eerste afspraak en/of het starten van een behandeltraject komt er een behandelovereenkomst tot stand met Fysiomobilae. De beschreven voorwaarden zijn dan van toepassing.