* Velden met een sterretje moeten ingevuld worden

   

  Etalagebenen (Claudicatio Intermittens)

  ‘Etalagebenen’ ook wel bekend als Symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden (SPAV)

  Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, waardoor patiënten ´etalagebenen´ (claudicatio intermittens) kunnen ondervinden. Klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren treden op tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan. Naar schatting heeft 3% van 55-plussers last van PAV en 14% van 70-plussers. Roken, te weinig beweging en ongezonde voeding zijn risicofactoren voor PAV. 

   

  Behandeltraject bij een fysiotherapeut gespecialiseerde in etalagebenen

  Het traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding is een intensieve fysiotherapeutische behandeling van een jaar, waarbij de patiënt de eerste periode 2 sessies per week naar een gespecialiseerd fysiotherapeut, aangesloten bij Chronisch ZorgNet, gaat. Daarna neemt de frequentie van behandelingen geleidelijk af tot 1 keer per maand. 

  Elke 3 maanden wordt er een loopbandtest gedaan om de voortgang te monitoren. Er wordt gestreefd naar zelfredzaamheid na een jaar GLT en leefstijlbegeleiding. 

  Naast het verhogen van de loopafstand en kwaliteit van leven door fysieke training wordt ook aandacht besteed aan eventuele comorbiditeiten (andere aandoeningen) en/of andere beperkende factoren. 

  Aangezien de belangrijkste risicofactoren van PAV bestaan uit roken, onvoldoende beweging en ongezonde voeding, zijn Chronisch ZorgNet therapeuten extra bijgeschoold in het begeleiden van leefstijlverandering. 

  Gesuperviseerde looptherapie richt zich dus niet alleen op het been, maar heeft een positief effect op de algehele gezondheid van de patiënt.

   

  Ervaring van Berrie

  “Tijdens dansles, was de quickstep in de afgelopen jaren een no go geworden, nu lukt het me weer om af en toe de quickstep te dansen!
  Met behulp van fysiotherapeut Karlijn ben ik het traject gesuperviseerde looptraining gestart, tot nu toe heeft het mij al goede vooruitgang opgeleverd. In het begin kon ik 280 meter  lopen (functionele loopafstand), daarna namen de pijnklachten in mijn benen snel toe en moest ik stil gaan staan. 3 maanden later is mijn loopafstand bijna verdubbeld, de komende periode hoop ik het nog verder te gaan verbeteren. ”

   

  Wilt u meer over weten of een afspraak hiervoor maken? Klik op: https://www.fysiomobilae.nl/algemenefysiotherapie/looptraining-bij-claudicatio-intermittens/