Keurmerk Fysiotherapie

Keurmerk Fysiotherapie

Per 1-1-2015 is FysioMobilae aangesloten bij het Keurmerkfysiotherapie. Wat is nu dit keurmerk?

Het Keurmerk

Het keurmerk Fysiotherapie zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die willen leren en verbeteren en daarmee continu werken aan kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen, gezien worden door hun omgeving.

Op die manier geeft het Keurmerk een impuls aan de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg in Nederland.

Het Keurmerk Fysiotherapie richt zich op de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.

Het is onze ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Het Keurmerk zorgt er daarmee voor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor zorgverzekeraars, patiënten en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Het Keurmerk borgt de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie en doelmatigheid, en maakt een doorontwikkeling van de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.

Als deelnemer aan het Keurmerk, bent is de praktijk / fysiotherapeut zelf gemotiveerd om te leren en verbeteren. Hij / zij neemt actief deel aan intervisie, coaching, scholing en dataverzameling.

Niet voldoen = uitstroom

Het Keurmerk Fysiotherapie is slechts van waarde wanneer alle deelnemers voldoen aan de vereisten. Het niet (meer) voldoen aan de vereisten van het Keurmerk heeft consequenties. Want over de kwaliteit van de geleverde zorg onder het Keurmerk mag geen twijfel bestaan. Behouden van het keurmerk is dus geen automatisme.