Fys’Optima

Fys’Optima

Fysiomobilae is als praktijk aangesloten bij FysOptima.

fys_logo_kwaliteitspartner
Fys’Optima is een landelijke organisatie van meer dan 250 fysiotherapiepraktijken die met elkaar samenwerken aan optimale fysiotherapeutische training, behandeling en begeleiding. Door samenwerking sterk !
Fys’Optima staat voor:
* Transparante individuele fysiotherapie naar hedendaagse inzichten.
* Goede informatievoorziening naar u en naar de verwijzer.
* Heldere therapie- en trainingsopbouw, ook voor u.
* Professionele ondersteuning en begeleidende training voor u in de thuissituatie
mogelijk te maken.
* Professionele groepsgewijze training voor een beter belastbaar lichaam zoals
Rugtriatlon, Nektriatlon, Diabetes en COPD.

1. Begeleiding door speciaal opgeleide fysiotherapeuten.
2. Een op uw persoonijke belastbaarheid toegesneden trainingsprogramma van een jaar, volledig uitgewerkt en inzicthelijk voor u. U weet vooraf al naar welk eindniveau wordt toegewerkt.
3. Een individuele trainingsklapper met veel nuttige informatie en adviezen. Ook worden hierin uw vorderingen en begeleidende thuistrainingh bijgehouden.

Wij streven ernaar om iedereen binnen 3 werkdagen na aanmelding in behandeling te nemen. Als er sprake is van acute klachten zullen we veelal zelfs binnen 1 dag in kunnen plannen. Door omstandigheden zal deze snelle planning soms niet gehaald kunnen worden.

ONTWIKKELING
FysOptima blijft relevante ontwikkelingen in het vakgebied van de fysiotherapie uiteraard op de voet volgen. Behandelmethodes worden aangepast indien nieuwe inzichten daar aanleiding toe geven.

FysOptima staat voor landelijke uniformiteit binnen bepaalde kaders. Uniformiteit is belangrijk, daar waar mogelijk is.

Uiteraard is elk individu en elke patient uniek. Kookboekfysiotherapie is dus onmogelijk. De fysiotherapie en training wordt voor u op maat gemaakt.

informatie FysOptima.

U ZIET HET……….BIJ EEN FYSOPTIMA PRAKTIJK ZIT U GOED !!