Psychosomatische therapie

Psychosomatische therapie

Een van de specialisaties binnen FysioMobliae Zwolle (Assendorp) is ontspanningstherapie (ook wel psychosomatische fysiotherapie genoemd). Deze methode maakt het mogelijk door middel van spanningsregulerende oefeningen de gevolgen van psychische stress te herkennen en beheersbaar te maken. Door middel van aandachts-, ontspannings-, bewegings- en ademoefeningen kan het  lichaamsbewustzijn vergroot worden.

Fysio,- Psychosomatisch therapeutJe wordt je in de therapie bewust van patronen die je vertrouwd voorkomen, maar die je vaak kunnen beperken. Vaak is het zo dat bepaalde spiergroepen gespannen zijn terwijl andere spieren juist verslappen. Via de oefeningen leer je die spanning te reguleren en een gelijkmatige juiste spanning in het hele lichaam op te bouwen.

Wat zijn spanningsklachten?
 Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als geestelijke aard zijn. Er is sprake van spanning als deze klachten verband houden met lichamelijke en/of geestelijke overbelasting (stress). Deze klachten worden wel psychosomatische klachten genoemd.

Spanningsklachten kunnen zich uiten in:
Algehele ook geestelijke vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, nek- en rugklachten. Hoofdpijn. Maag- en buikklachten. Benauwdheid, druk op de borst. Neerslachtigheid en somberheid. Overmatig transpireren, bevende handen, Hartkloppingen. Vaak verkouden of grieperig zijn. Geheugenverlies. Slapeloosheid. Niet meer kunnen genieten. Prikkelbaarheid. Onrust. Gejaagd en overactief zijn. Overmatig eten, drinken en roken. Duizeligheid. Gevoel onvoldoende greep hebben op je omgeving. Angstgevoelens en onzekerheid. Piekeren. Concentratieproblemen.

Waaruit bestaat de ontspanningstherapie?
Allereerst wordt in een intakegesprek uw klacht in kaart gebracht om meer duidelijkheid te krijgen over het ontstaan van de klachten.Vaak wordt gebruikt gemaakt van een vragenlijst om de klachtgeschiedenis vast te leggen. Hierna wordt een behandelplan opgesteld en met u besproken. Ook wordt vastgesteld wat Uw eigen inbreng kan zijn om het herstel te bespoedigen. Er wordt een actieve inzet van U gevraagd bij het aanleren van de oefeningen.

Wat leert u?

U krijgt inzicht in oorzaak en gevolg van uw klacht. U leert ontspannings- ademoefeningen aan. U krijgt houdings- en bewegingsadviezen.

Zo wordt u geleerd de balans te herstellen en te bewaren. Ineke Witte en Herman Tichelaar zijn opgeleid bij het Instituut voor Psychosomatische Therapie (IPT) in Amsterdam.

Ineke Witte en Herman Tichelaar maken afhankelijk van uw klacht bij de behandeling een keus uit: autogene training, progressieve relaxatie volgens Jacobsen, ademtherapie volgens Jan van Dixhoorn, mindfulness, cranio sacraal therapie en qigong vormen.