Geriatrie Fysiotherapie

Geriatrie Fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie

FysioMobilae Fysiotherapie,  locatie Molenhof aan de Assendorperdijk verzorgd samen met de fysiotherapeuten van het Zonnehuis de fysiotherapeutische begeleiding van de bewoners van de Molenhof en in de wijken rondom de Molenhof.

Het streven is om de bewoners van de Molenhof , Achter de Hoven en de ouderen in de wijk, die kampen met achteruitgang in het bewegen, zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.Fysio ,- Geriatrisch Fysiotherapeut

Hiervoor wordt het behandelplan afgestemd met de verpleging om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken.

Josine van Hulzen – Jansman is onze in geriatrie fysiotherapie gespecialiseerde therapeut.

De geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kwetsbare ouderen met (meervoudige) gezondheidsproblemen. Zij hebben kennis opgedaan van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Zo kan bijvoorbeeld hulp geboden worden bij klachten als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie, COPD of bij een heupfractuur na een ongeval.

Daarnaast geeft de geriatrie fysiotherapeut ook advies en voorlichting bijvoorbeeld over veilig rollator gebruik, valpreventie en beweegadvies volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

Indien nodig wordt de behandeling afgestemd met andere zorgverleners zoals thuiszorg, ergotherapeut en/of uw mantelzorger.

De geriatrie fysiotherapeut verbetert uw lichamelijk functioneren en voorkomt verdere achteruitgang. Hierdoor blijft u zo lang mogelijk zelfstandig in uw dagelijks functioneren.

De behandeling van de geriatrie fysiotherapeut kan indien nodig bij u aan huis plaats vinden.

Geriatrie fysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie en wordt door de zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoedt. Raadpleeg uw polis.